Politica confidentialitate


Cine suntem si cum ne puteti contacta

Issa Lush este brandul societatii comerciale Denalla Design SRL, organizata in baza legii romane, avand CUI 44413505

Daca doriti sa va furnizam orice informatii suplimentare de care ati putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, puteti sa ne contactati prin intermediul Responsabilului Denalla Design SRL cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: office.issalush@gmail.com

Prezentare generala

Protectia datelor personale reprezinta o prioritate pentru noi. Vizitarea site-ului www.issalush.com este posibila fara indicarea datelor personale. Cu toate acestea, in cazul in care o persoana doreste sa realizeze o achizitie prin site-ul nostru din Magazinul Online, prelucrarea datelor cu caracter personal devine necesara.

Conform definitiei Regulamentului 2016/679, datele cu caracter personal reprezinta orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata in mod direct sau indirect, in special prin referire la un numar de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale.

Aceasta politica de confidentialitate cu privire la datele personale vizeaza datele clientilor nostri si se aplica informatiilor colectate prin intermediul site-ului nostru, www.issalush.com, precum si tuturor celorlalte date cu caracter personal colectate prin intermediul e-mail-ului sau prin alte contacte off-line. Prezenta politica de confidentialitate descrie:

- categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam si prelucram;
scopurile si temeiurile pentru care colectam si utilizam datele dvs. cu caracter personal;
-durata prelucrarii acestor date;
-drepturile dumneavoastra in calitate de persoane vizate si modalitatea in care le puteti exercita;
-destinatarii carora le putem dezvalui datele personale;
-datele noastre de contact.
Va informam ca procesul de colectare a datelor cu caracter personal este realizat cu respectarea principiilor legalitatii, transparentei si corectitudinii, in trei moduri specifice:

-cand navigati pe site-ul www.issalush.com sunt furnizate: broswerul de pe care ne-ati vizitat, adresa de IP a calculatorului dumneavoastra, datele protocolului 


- prin crearea unui cont de client in sectiunea existenta pe site si conectarea ulterioara la acest cont de client sau prin transmiterea de e-mail-uri, inclusiv in procesul plasarii de comenzi sau cereri de oferta pentru produsele noastre ori cand dumneavoastra solicitati informatii despre acestea.
cand ne contactati in mod direct prin telefon, utilizand serviciile Call – Center, puse la dispozitia clientilor nostri pentru consultanta personalizata sau alte solicitari.
1. Denalla Design SRL colecteaza datele dumneavoastra cu caracter personal pentru realizarea obiectului de activitate al societatii respectiv: asistenta, acordarea de consultanta personalizata si vanzarea-cumpararea produselor din gama de incaltaminte, imbracaminte, genti si alte accesorii pentru femei.

De asemenea, va informam asupra faptului ca accesul la datele cu caracter personal se acorda strict personalului autorizat din cadrul Societatii si a persoanei imputernicite de catre aceasta, si numai in scopul de indeplinire a sarcinilor specifice, sub obligatia pastrarii confidentialitatii lor.

Prelucrari in scop de marketing

Pentru a va putea localiza corect si complet in baza noastra de date, retineti faptul ca trebuie sa ne oferiti elementele necesare de identificare. De asemenea, in cazul in care vom utiliza anumite strategii sau campanii de marketing, va putem informa in legatura cu acestea si cu posibilitatea de a ne transmite, respectiv de a va retrage consimtamantul in legatura cu prelucrarea datelor dvs personale utilizate in legatura cu acestea. Pentru a beneficia de drepturile dumneavoastra conferite de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, puteti oricand completa si transmite catre noi Formularul de exercitare a drepturilor persoanelor vizate.

Nu prelucram in alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protectia datelor cu caracter personal in categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani.

Va informam asupra faptului ca, daca vom utiliza mijloace automate pentru a prelucra date cu caracter personal care produc efecte juridice sau va afecteaza intr-un mod substantial, vom implementa si masuri adecvate pentru a va proteja drepturile si libertatile, inclusiv dreptul de a obtine o interventie umana.

Avand in vedere scopurile expuse mai sus, temeiul legal principal in virtutea caruia va prelucram datele cu caracter personal este cel de executare a unui contract in care dumneavoastra sunteti parte sau in demersurile cu privire la incheierea unui contract. De exemplu, daca utilizati serviciile noastre pentru a face o cerere sau o comanda online, vom utiliza datele dumneavoastra personale pentru a ne indeplini obligatia de a finaliza si administra aceasta cerere ori comanda, in baza contractului pe care il avem/urmeaza sa il incheiem cu dumneavoastra. Doar o parte din prelucrari vor avea loc in temeiul consimtamantului dat de dumneavoastra.

Durata prelucrarii acestor date

Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare, urmand a le sterge daca acestea nu mai sunt necesare. De regula, mentinem datele dvs. furnizate cu ocazia deschiderii unui cont in magazinul online pana cand decideti ca doriti sa inchideti respectivul cont, caz in care acesta va fi sters din evidente noastre. In cazul in care, dupa expirarea duratei stabilite, Societatea va stabili si documenta ca are ca temei un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator in acest sens.

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoane vizate si modalitatea in care le puteti exercita

Potrivit dispozitiilor legale, beneficiati de urmatoarele drepturi legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care Societatea o realizeaza:

a) dreptul de acces: puteti obtine de la Societate o confirmare asupra faptului ca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii, cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionarea prelucrarii. Acest drept va permite sa obtineti gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si, contra cost, orice copii suplimentare.
b) dreptul de rectificare a datelor: aveti posibilitatea sa solicitati Societatii sa modifice datele dumneavoastra cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, sa completeze/actualizeze datele care sunt incomplete.
c) dreptul la stergere (dreptul de a fi uitat) : aveti posibilitatea de a solicita Societatii stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal atunci cand: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-a colectat si le prelucreaza; v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in situatiile in care consimtamantul a fost necesar si manifestat expres de dumneavoastra, vă opuneți prelucrării si societatea nu le mai poate prelucra in baza altor temeiuri legale; datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante. Mentionam insa ca stergerea contului nu este un drept absolut si putem refuza sa stergem datele personale pentru care avem alt temei legal decat consimtamantul dvs. (de exemplu, indeplinirea unei obligatii legale).
d) retragerea consimtamantului: aveti posibilitatea de a va retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant exprimat de dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamantului înainte de retragerea acestuia.
e) dreptul de opozitie: aveti posibilitatea sa va opuneti oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Societatii din motive care tin de situatia dumneavoastra particulara.
f) restrictionare: aveti posibilitatea de a solicita Societatii sa restrictioneze prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal daca: dumneavoastra contestati corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care ii permite Societatii sa verifice exactitatea datelor contestate; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; datele nu mai sunt necesare prelucrarii de Societate, dar dumneavoastra le solicitati pentru actiune in instanta; in cazul in care v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se va verifica daca drepturile legitime ale Societatii in calitate de operator prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra in calitate de persoana vizata.
g) dreptul la portabilitate: daca Societatea prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, aveti posibilitatea de a solicita, in conditiile legii, sa furnizeze datele dumneavoastra cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca veti solicita acest lucru, Societatea poate sa transmita datele dumneavoastra cu caracter personal unei alte entitati, insa va vom anunta daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic si daca aceasta este o masura proportionala in raport cu bugetul Societatii.
h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri; care produce efecte juridice care va privesc sau care va afectează intr-o măsura semnificativa, cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră, o asemenea prelucrare este autorizata de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimtamantului dumneavoastră liber exprimat.
i) dreptul de a va adresa justitiei: dreptul la o cale de atac judiciara;
j) dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere: aveti posibilitatea de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere a prelucrarii datelor daca dumneavoastra considerati ca v-au fost incalcate drepturile (Autoritatea in Romania fiind A.N.S.P.D.C.P.).
In cazul in care dumneavoastra doriti sa va exercitati unul/mai multe din drepturile pe care le aveti cu privire la datele cu caracter personal ce va apartin ne puteti contacta utilizand adresa de e-mail: office.issalush@gmail.comDestinatarii carora le putem dezvalui datele personale

Vom transmite datele dumneavoastra personale necesare livrarii de bunuri catre una dintre urmatoarele entitati care actioneaza in calitate de persoana imputernicita pentru noi: DPD.


Ne angajam sa nu dezvaluim nicio alta categorie de date cu caracter personal care va priveste catre terte parti fara a primi mai intai consimtamantul expres al dumneavoastra in aceasta privinta.

Putem dezvalui fara acord prealabil date cu caracter personal si unor entitati sau persoane din afara Societatii in cazul in care consideram, cu buna credinta, ca dezvaluirea acestor date personale este o actiune necesara, in mod rezonabil, pentru:

indeplinirea obligatiilor legale, respectarea legilor aplicabile, a reglementarilor, a procedurilor legale sau a solicitarilor venite din partea unor institutii/autoritati publice.
punerea in aplicare a Regulamentului si a dispozitiilor legale adiacente, inclusiv investigarea posibilelor incalcari ale acestora.
detectarea, prevenirea sau combaterea in alt mod a fraudei, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic.
protejarea impotriva incalcarii drepturilor, proprietatii sau sigurantei Societatii, a dumneavoastra sau a publicului, in conformitate cu dispozitiile legale.
Actualizari ale politicii de confidentialitate

Prezenta politica de confidentialitate poate fi actualizata de catre Societate, dupa cum se va dovedi necesar. Societatea se va asigura ca respectiva actualizare este efectuata intr-o maniera care asigura informarea corespunzatoare a dumneavoastra.

Prezenta politica de confidentialitate este adusa la cunostinta tuturor presoanelor care viziteaza pagina de internet www.issalush.com prin publicarea acesteia in sectiunea „Confidentialitate”.